Hamburger MenuCross

Despre noi

Atribuţii

Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement are ca atribuții principale administrarea, exploatarea, amenajarea și întreținerea stadioanelor aflate în proprietatea publică a Municipiului Sibiu, a terenurilor de sport secundare, administrarea zonei de agrement constituită pe structura Lacului Binder, a Complexului sportiv skatepark și a altor zone de agrement aflate în proprietatea Municipiului Sibiu.
        Responsabilii cu administrarea Stadionului Municipal Sibiu, a terenului secundar, a Skate Parkului și a zonelor de agrement și sport din Municipiul Sibiu au, în principal, următoarele atribuții generale:
         - asigură respectarea tuturor contractelor (administrare utilități, întreținere, supraveghere video, alarme, curățenie etc.), garanțiile lucrărilor efectuate și a investițiilor realizate la acestea;
         - asigură funcționarea și utilizarea corespunzătoare a tuturor incintelor și spațiilor aferente bazelor de agrement și sport primite în administrare, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun;
         - verifică și gestionează modul de utilizare a aplicației online pentru rezervarea terenului sintetic și întocmește rapoarte și situații;
         - întrețin și manipulează în condiții de siguranță toate utilajele din dotarea bazelor de agrement și sport pe care le administrează;
          - urmăresc respectarea programului și a condițiilor stabilite privind folosirea unor spații din cadrul bazelor de agrement și sport, prin contractele încheiate sau alte aprobări;
          - iau toate măsurile care se impun pentru evitarea oricăror incidente la Stadionul Municipal Sibiu (teren secundar, zona de agrement, curte interioară, zone de acces), Skate Park și în toate bazele de agrement și sport primite în administrare;
         - propun măsuri de eficientizare, îmbunătățire și extindere a bazelor sportive și de agrement aflate în proprietatea municipiului Sibiu;
         - gestionează și asigură utilizarea tuturor utilajelor din inventarul Stadionului Municipal Sibiu și a celorlalte baze sportive și de agrement, conform specificațiilor și modului de utilizare al acestora;
         - colaborează în exercitarea atribuțiilor de serviciu atât cu personalul din cadrul structurii funcționale din care face parte, cât și cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, precum și cu instituțiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sibiu;

         - se asigură că activitățile sportive specifice se desfășoară în incinta bazelor de agrement și sport aflate în administrare cu respectarea regulamentelor de funcționare ale acestora;
         - efectuează verificări zilnice ale zonelor în care se desfășoară activitățile sportive, prin forțe proprii sau cu sprijinul Poliției Locale Sibiu;
         - asigură accesul și verificarea serviciilor de salubritate în vederea ridicării deșeurilor colectate selectiv din zonele aflate în administrare;
         - asigură în zonele aflate în administrare un plan corespunzător cu ilustrații detaliate privind organizarea și facilitățile bazei de agrement și sportive, regulile privind desfășurarea activităților sportive și de agrement, sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării regulilor și numerele de telefon utile.