Hamburger MenuCross

Informaţii Publice

Solicitări informaţii

Persoana abilitată să furnizeze informaţii de interes public

Persoana abilitată să furnizeze informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001, este Slabu Dana.

Date Contact:
Nr. Telefon 0269 208958

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
- Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.